VCA

Ten behoeve van het uitsluiten van onaanvaardbare risico’s op het gebied van persoonlijk letsel van medewerkers en derden heeft TBK haar organisatie onderworpen aan de eisen. TBK is als zodanig in het bezit van het VCA** (lees: VCA 2 sterren) certificaat. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen en tijdelijke medewerkers. Het aanpakken van de risico’s bij de bron heeft de voorkeur. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de risico’s tot een aanvaardbaar niveau geminimaliseerd middels passende beheersmaatregelen. TBK streeft er steeds naar de gezondheid en de veiligheid van het personeel en omstanders zo goed mogelijk te garanderen c.q. waarborgen.

F-Gassen

F-gassen is een middel wat je onder andere vindt in aircosystemen, koelsystemen en warmtepompsystemen. Vanwege het schadelijke karakter voor het broeikaseffect, zijn er Europese wetten opgesteld over het werken met F-gassen. De monteurs van TBK zijn in het bezit van het F-gassen certificaat, waardoor zij veilig en gecontroleerd met F-gassen mogen en kunnen werken.

STEK

TBK ziet belang in duurzaam ondernemen. Binnen deze context is TBK in het bezit van de STEK-certificering. STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koeltechnische sector staan hierin centraal, waarbij het doel is om (in)directe emissies in de koudetechniek terug te dringen. Aan het STEK-certificaat worden eisen gesteld die elke twee jaar gecontroleerd worden door (gecertificeerde) certificeringsinstanties.

S-BB

TBK is altijd op zoek naar jong talent. Daarom zijn wij aangesloten bij SBB, waar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samenkomen. Dit betekent dat TBK een erkend leerbedrijf is. Studenten ervaren bij ons een veilige werkplek, waar zij ervaring opdoen met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het vak als installateur.

Stipel

STIPEL is in het leven geroepen om arbeidsongevallen in de energietechniek te voorkomen. Dit houdt in: het risico voor werknemers op blootstelling van gas of elektriciteit reduceren tot 0. TBK vindt het belangrijk dat de veiligheidsregelgeving in de elektro- en gastechniek wordt nageleefd.